Toplumcu Gerçekçiler

Can YÜCEL Can YÜCEL  (21 Ağustos 1926-12 Ağustos 1999, İstan­bul)        Halk deyişlerinden, argodan ve değişik biçimlerden yararlanarak kendine özgü bir üslup ve şiir dili geliştirmiş şair. Devlet...
Sosyalizm ve Türkiye Sosyalist Düşünce ve Türkiye Bir İngiliz seyyah 1848’de İzmit Valisi Osman Bey’e Paris’te yeni neşredilen sosyalist bir bildiri göstermesi Osmanlı siyasetçi ve aydınlarının bütün Avrupa’yı...
Süreyya BERFE SÜREYYA BERFE (1941-….)        Asıl adı Hikmet Süreyya KANIPAK. Süreyya Kanıpak imzasıyla da yazdı (1965'e kadar). Nermin Hanım ile Fransızca öğretmeni Metin Kanıpak'ın oğlu. Baba tarafından...
Rıfat ILGAZ RIFAT İLGAZ (191-1993)        Kastamonu’nun Cide kazasında doğdu.  Şair, romancı, öykü ve mizah yazarıdır. 1940 toplumsal gerçekçi şairler kuşağının önde gelen temsilcilerindendir. Siyasal ve...

Test Çöz