Murat Güven - Makaleler

İlk Osmanlı Talebelerinden Edhem Efendi’nin Eğitim Hayatı Edhem Efendi’nin Koruyucusu Hüsrev Paşa’nın Hayatına Özet Bir Bakış     Edhem Paşa’nın eğitim hayatına geçmeden önce, onu koruması altına alıp, konağında bir evlat gibi büyüten, yetiştiren Mehmed Hüsrev Paşa’dan biraz bahsetmek gerekir. Aslen Abhazya taraflarından olup, küçük yaşlarda İstanbul’a...
Nerede O Eski Ramazanlar                “Nerede o eski ramazanlar!” ya da “Nerede o eski bayramlar!” gibi büyüklerimden duyduğum beylik cümlelere itibar etmem. Bu ve benzeri lâfların kuşak farkından kaynaklandığına inanırım. Bizim çocukluğumuzdaki bayramlar, ramazanlar neden bugünün çocuklarının bayramlarından daha...
Karçin Hakkında        Tanıdığım en yavaş büyüyen ağaçtır karçin. Hiç acelesi yoktur. Köklerini toprağın derinliklerine milim milim salar. Büyüdüğünü fark etmezsiniz bile. Baharları yeşerdiğinde filizleri yok gibidir.Çirkin bile sayılır. Dallarını uzatışında öyle asalet falan da yoktur. Eğri büğrüdür karçinin...
Ermeni Olayları Kronolojisi 1790- İlk resmi Ermeni Okulu, Amira Miricanyan ve Şnork Mığırdıç tarafından Kumkapı Fıçıcı Sokak'ta kuruldu. 1823- Artin Bezciyan adlı Ermeni, Kumkapı'da Bezciyan Okulu'nu kurdu. 1824- Patrik Karabet, Ermenice gramer okutan Kumkapı Okulu'nu Patrikhane'nin himayesine aldı.  1840-Protestan...
Bin Yılın Yalanı BİN YILIN YALANI       İnsanın varmak istediği nihai hedef nedir bu dünyada ? Ya da insanlık neyi hedeflemektedir ?       Binlerce yıllık bilinen insanlık tarihinde  olan bitene baktığımızda çok basit  sonuçlar çıkar ortaya…Barış, huzur, refah ve bunların ardından sonsuz ve yüce bir olgunluk. Yani...
Mehmet Resul'ün İfadesi   Hani Kasabasında Sâkin Muş Mültecilerinden Mehmed Resul'un Zabtedilen İfâdesi. Fî 2/23 Mayıs sene [1]332 – İsim ve şöhretin, mahall-i vilâdetin, sin ve san‘atın söyler misin? – İsmim Mehmed Resul, pederimin ismi Abdurrahman Çavuş, sinnim on sekizdir. Muş kasabasının Süflâ...
Sistem Kurmak Ya da Sistemsizlik "Bir toprak parçası üzerinde, bir otorite altında yaşayan insan topluluğuna devlet denir." "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik...
Türkiyeyi Kurtarmak Türkiye'yi Kurtarmak    " Dağda bir keçi veya koyun ölse; onun hesabı      Allah tarafından; ilkin bana sorulacaktır.."                  Hani ünlü fıkradır: "Nasrettin Hocaya bir gün sormuşlar: "Hocam Kıyamet ne zaman kopacak."  Hoca da cevabı beklemeden yapıştırmış: "Ben öldüğüm zaman...
Umut  Umut                Hayat umudun tükendiği yerde sonlanır. Gelecekten bir umudu olmayanlar umudunu geçmişe bağlar.                Gelecek çoğu zaman belirsiz ve değişkendir. İnsanlar geleceği umutlarıyla belirginleştirip, oluştururlar. Umutlarını kaybedenler geleceklerini kaybederler...
Devlet Olmak Devlet Olmak         Devlet mekanizmasını ancak fedakâr bir topluluk oluşturur. Dağlarda, derin vadilerde, uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşayan bir insan için -mesela Mete Han'ın çağrısına uyup- bir birlik etrafında toplanmak ne kadar zor olmuştur. Mekanizmanın bir parçası olmak ve kanunlar,...
Bu Dünyada Yaşamak  Balasagunlu Yusuf'un, Yunus'un , İskender'in, Cengiz Han'ın yaşadığı bu dünyada yaşamak. Bastonuna dayanıp yıldızları seyreden Tutankamon'un baktığı yıldızlara bakarak yaşamak. Bir avuç toprağı ya da bir çiçeği koklayarak anlamak yaşadığını.  Saçtığı ışıkla yanıp kül olan bir göktaşı gibi...
Muş Türküsü İçin Bir İnceleme GİRİŞ        Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime...

Test Çöz