•   Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927)       Ahmet Hikmet Müftüoğlu Yazar ve diplomat. 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Müftüoğlu Sezai Beydir....
  • Nabizade Nazım (1862-1893)        İstanbul’da doğdu. 1878-1884 yılları arasında, Sübyan mektebinde, Fevziye Rüşdiyesi’nde ve Beşiktaş Askeri...
  •                 NAZIM BİÇİMİ ve TÜRÜ    Uyarı: Biçim özelliklerini tam olarak görebilmek için mobil görünümden masaüstü görünümüne geçiniz...
  • 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Sorusu İkinci dönem İkinci Sınav Soruları
  •                 Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanımak gibi...
  •       Hilmi Yavuz (1936....)       Günümüzün önde gelen şair ve yazarlarından olan Hilmi Yavuz, 1936’da İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi...
  • Honore de Balzac (20 Mayıs 1799- 18 Ağustos 1850,)       Comedie humaine (İnsanlık Komedisi) başlığı altında topladığı roman ve...
  • CHARLES -BAUDELAİRE(1821-1867)       Fransız şairi. Paris’te doğdu ve öldü. Baudelaire, birkaç eleştirisiyle henüz tanındığı bir sıralarda...
  • Sosyalist Düşünce ve Türkiye Bir İngiliz seyyah 1848’de İzmit Valisi Osman Bey’e Paris’te yeni neşredilen sosyalist bir bildiri göstermesi...

9. Sınıf Ders Notları

9.Sınıf Türk Edebiyatı_I_I 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı I. Dönem I. Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı
İmge İmge Bir varlığı, kavramı, durumu daha canlı ve daha duygulu anlatmak için onu başka varlık, kavram veya durumların çizgileri ve şekilleri içinde tasarlayıştır. Sanatçı, imge oluştururken...
FABL               Fabl; kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, genellikle manzum bir edebî türdür. Fabllarda bir öğüt yer alır. Bu öğüt, genellikle bir atasözü ya da...
Teşbihibeliğ-Yalın Teşbih Yalın Teşbih (Teşbihibeliğ)  Benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan benzetmedir. Bu benzetme türüne güzel benzetme de denir: Gümüş bir dumanla kapandı her yer Benzeyen: duman. Kendisine...

10 Sınıf Ders Notları

Kaside Kaside Kelime anlamı “kastetmek, yönelmek”tir. Terim anlamı, “belli bir amaçla yazılmış...
Lale Devri Lale Devri                 1718-1730 arısındaki on iki yıllık barış döneminde, III. Ahmet...
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri                 NAZIM BİÇİMİ ve TÜRÜ    Uyarı: Biçim özelliklerini tam olarak görebilmek için...
Ahmedi AHMEDÎ (Ölümü-1412-13)                 Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “...

11. Sınıf Ders Notları

Mesur Şiir  MENSURE (Mensur şiir)          Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı türü. İç uyuma önem verildiği için dilbilgisi kurallarına uygunluk aranmaz. 19. Yüzyılda...
AHMED MİDHAT EFENDİ (1844-1912)                 Rus işgali üzerine 1829’da Kafkasya’yı terke mecbur kalan bir anne ile, Anadolu’dan gelip İstanbul’a yerleşmiş bir babanın oğlu olarak Tophane semtinde dünyaya geldi...
Tevfik Fikret   TEVFİK FİKRET (1867-1915       Servet-i Fünûn edebiyatının önde gelen şairi olarak başladığı sanat hayatını, çağının sorunlarına yönelen toplumsal içerikli şiirlerle sürdürmüş bir şairimizdir...
Servet-i Fünun Genel Durum       SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) - (1896-1901) Genel Durum          Abdülaziz'in son yıllarında keyfe göre yönetim başlar. Hele Âli Paşa 'nin 1871'de ölümü üzerine yerine geçen...

12.Sınıf Ders Notları

Oktay AKBAL OKTAY AKBAL (1923-2015) Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. İstanbul’da doğan yazar, bir...
Ayaşlı İle Kiracıları                1934'te yayımlanmış Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı, Cumhuriyetin ilk...
Nurullah GENÇ   Nurullah Genç (1960…)        Erzurum Horasan’da doğdu.1983 Yılında Atatürk Üniversitesi...
1.Sınav .......... , serbest nazım özelliklerini taşır; ölçü ve uyak ikinci planda kalmış, içerik...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.