•        Servet-i FünunSanatçıları kendilerinden önceki Tanzimat sanatçılarına nazaran eğitim bakımından oldukça şanslıdırlar. Tanzimatla getirilen...
  •        “Zihniyet”, bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim...
  • CEMİL MERİÇ (1916-1987): Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Hatay’da doğan yazar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller...
  • YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)       “Rakofça kırları” na çok eskiden yerleşmiş akıncı beylerinin soyundan olan Yahyâ Kemal’in, asıl adı Mehmet...
  • NÂZIM HİKMET (RAN)  (1902, Selanik-1963, Moskova, SSCB)         Türkiye'de serbest nazmın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin öncüsü....
  • TÜRK TİYATROSU Türk tiyatrosu Anadolu uygarlığını oluşturan çeşitli toplumların, Anadolu’ya göç eden Türklerin atalarının ve İslam...
  •                Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1895 ile 1901 arasında, Servet-i Fünûn dergisi. Çevresinde toplanan yeni bir neslin, ortak inançlar,...
  • Stephane Mallerme (1842-1898) Fransız şairi. Sembolist. okulun öncüsü. Doğduğu, öldüğü yer Pa­ris'tir. Otuz yıl çeşitli okullarda İngilizce...
  • Mahlas Divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma addır. Şairler, mahlaslarını genellikle son beyitte söyler: Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe...
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları Bir konuda ileri sürülen düşünceyi geliştirmek, desteklemek, inandırıcı kılmak ve düşüncenin etkisini artırmak amacıyla...

12.Sınıf Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayeciliği        Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren hikâyeciliğimizin öncü isimleri Memduh Şevket Esendal...
Sabahattin Ali           Sabahattin Ali (1907-1948)         25 Şubat 1907'de bugün Bulgaristan sınırları...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.