• YAŞAR NABİ NAYIR (1908 – 1981) Türk şair, yazar ve yayıncı. HAYATI         25 Aralık 1908'de Üsküp'te doğdu. Öğrenimine Üsküp Mahalle...
  • ASAF HALET ÇELEBİ (1907-1958) 1957'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesini ve Adliye Meslek Mektebini bitirdi. Fransızca ve Farsça...
  • Ses Akışı: Şiir okunurken seslerin içeriği yansıtacak şekilde vurgu ve tonlama yapılarak çıkarılmasıdır. Aşağıdaki şiirde “ay” sözcüğünü geceleyin...
  • Bahtiyar Vahabzade (1925 – 2009)       Bahtiyar Vahabzade, 16 Ağustos 1925 tarihinde Azerbaycan’ın Şeki kentinde doğdu. 9 yaşında ailesiyle...
  •              Bir sözcenin(beyanın) içerdiği açık anlam ile bu açık anlam üzerinden erişilebilecek öncüller(önermeler) aracılığıyla sezdirilen manâ...
  •              14. Yüzyıldan itibaren saray ve konak çevresinde gelişen Divan Edebiyatı Orta Asya’dan beri üst zümrenin arasında kendine yer bulmuş...
  • Pastoral Şiir  Tabiat güzelliklerini, kır ve çoban hayatını anlatan şiir türüdür. Pastoral kelimesi Latince “çobanlara ilişkin” anlamına gelen “...
  • GENEL ÖZELLİKLERİ VE BELLİ BAŞLI SANATÇILARI Şifre: SHT HCM Okunuşu: SaHTe HaCiM Açılımı: Süleyman Nazif, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret, ...
  •                1934'te yayımlanmış Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'nın görgülü gör­güsüz çeşitli çevrelere...
  • HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (1885-1966): XX. yy. yazarlarındandır. Galatasaray Lisesinde okudu. Çeşitli okullarda öğretmen olarak çalıştı ve...

12.Sınıf Ders Notları

Küçürek Hikâye        Hikâye; insan yaşamından gerçeğe uygun olayları ve durumları, yer ve zamana bağlayarak...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.