• SABRİ ESAD SİYAVUŞGİL (1907 – 1968)   Türk şair, yazar, psikolog, çevirmen, ansiklopedist. HAYATI: Mektebi ve İstiklal Lisesi'nde devam...
  • Abdurrahim Heyit (1964-2019) Kaşgar’da dünyaya geldi. Dutar çalmaya tutkusu onu kısa zamanda tanınmış bir sanatçı haline gelmesini sağladı....
  • Söyleyici Şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlıktır. Şair, her şiirde bir söyleyici belirler. Bu söyleyici...
  • Attilâ ilhan (1925-2002)        Şair, romancı, gazeteci, deneme, eleştiri ve senaryo yazarı. Çeşitli türlerdeki yapıtlarıyla Cumhuriyet sonrası...
  • YAŞAR NABİ NAYIR (1908 – 1981) Türk şair, yazar ve yayıncı. HAYATI         25 Aralık 1908'de Üsküp'te doğdu. Öğrenimine Üsküp Mahalle...
  • 1 Kasım 1952-Nisan 1956 Mavi Dergisi        Ankara'da yayımlanan aylık edebiyat ve fikir dergisi (1 Kasım 1952-Nisan 1956) Edebiyata ilgi duyan...
  • Muzaffer İZGÜ(1933-..)        Adana’da doğdu. Babası Elazığ’ın Dişidi(Hıdırbaba) köyünden çalışmak üzere Adana’ya geldi. Yoksul bir çocukluk...
  • ABBAS SAYAR(1923-1999)        Yozgat’ta doğdu. Liseyi 1941’de bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve...
  • YUSUF ATILGAN (1921-1989)         27 Haziran 1921'de Manisa'da doğdu. 9 Ekim 1989'da İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl adı Yusuf Ziya...
  • SEZAİ KARAKOÇ (1933-....)    Çocukluğu Ergani, Maden ve Dicle ilçelerinde geçen ve 1938 yılında Ergani’de 3 ay ilkokul öncesi ihtiyat sınıfına...

11. Sınıf Ders Notları

Sami Paşazade Sezai          1860-1936       İstanbul'da doğdu. Devrin ileri gelen isimlerinden Sami Paşa'nın oğludur. Özel öğrenim gördü. Yirmi yaşına kadar resmi bir görev almayıp, edebiyat konusundaki...
Servet-i Fünûn Dışındaki Edebiyat SERVET-İ FÜNUN DIŞINDAKİ EDEBİYAT        Bu devirde aynı nesilden oldukları halde bu topluluğa katılmamış, değişik anlayışta eser vermiş birçok sanatçı vardır. Bunların bir kısmı Türk Edebiyatının...

12.Sınıf Ders Notları

Sözcük Türleri SÖZCÜK TÜRLERİ Kelime( Sözcük): Dilde anlamı ya da tek başına görevi bulunan ses topluluğudur....
Hisarcılar Hisarcılar-1950:      Hisar dergisinin Mart 1950 ile Ocak 1957 arasındaki 75 sayısını çıkaran...
Milli Edebiyat Romanı Genel Özellikleri   Milli Edebiyat Döneminde Roman       Milli Edebiyat öykü ve romanlarının en önemli...
Memleket Edebiyatı                Meşrutiyet dönemi şairlerinin çoğu Cumhuriyet döneminde de yazmayı sürdürdüler....

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.