•       İnsanoğlu, duygu ve düşüncelerini anlatmak için değişik yollar bulmuştur. Müzik, resim, mimarlık gibi. Güzel sanatların bir kolu olan edebiyat...
  •       Oktay Rıfat HOROZCU (1914-1988)        10 Haziran 1914'de Trabzon'da doğdu. Babası, o doğduğu sırada Trabzon valisi olan şair ve dilbilimci...
  •               Fabl; kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, genellikle manzum bir edebî türdür. Fabllarda bir öğüt...
  • Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce...
  • Tiyatro Tiyatro sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür. Konusunu günlük yaşamdan...
  • MEMDUH ŞEVKET ESENDAL (1883-1952)        Türk edebiyatının tanınmış bir öykü yazarı olan Esendal edebiyatçılığının yanı sıra Tahran, Bakü ve...
  • Recaizade Mahmut Ekrem(1847 – 1914) Tanzimat döneminin önemli edebiyatçılarından biri olan Recaizade Mahmut Ekrem 1 Mart 1847'de İstanbul'da doğdu...
  • SÜREYYA BERFE (1941-….)        Asıl adı Hikmet Süreyya KANIPAK. Süreyya Kanıpak imzasıyla da yazdı (1965'e kadar). Nermin Hanım ile Fransızca...
  • TİYATRO Bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı. Çoğu zaman yazılı bir metne dayansa da...
  • Bilge Karasu (1930-1995)        Felefeci, öykücü, roman yazarı ve çevirmendir.. Bireyin iç dünyasını ve korku, tutku, ölüm, baskı, inanç...

9. Sınıf Ders Notları

Düşünceyi Geliştirme Yolları ve Anlatım Özellikleri Düşünceyi Geliştirme Yolları ve Anlatım Özellikleri Fikirlerin, duyguların açık biçimde anlatılması gerekir. Anlatılacak halin ve olayın,betimlenecek görüşün ve sezginin dile getirilecek duygunun...
Dillerin Sınıflandırılması        İnsan sosyal bir varlıktır. Birlikte yaşayan insanlar, duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmak isterler. Dil, bu iletişim ihtiyacından doğmuştur.Dillerin ne zaman ve nasıl oluştuğu...
Teşbihibeliğ-Yalın Teşbih Yalın Teşbih (Teşbihibeliğ)  Benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan benzetmedir. Bu benzetme türüne güzel benzetme de denir: Gümüş bir dumanla kapandı her yer Benzeyen: duman. Kendisine...

10 Sınıf Ders Notları

Divan-ı Lügati't Türk      Divân-ı Lügati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك), Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat'...
Çağatayca       İslâmiyetten sonraki Türk Edebiyatında ilk eserler Çağatayca’dır.XV. yüzyılda Çağatay...
KAŞGARLI MAHMUT                   Kaşgarlı Mahmut (d.1008 - ö.1105) "Dîvânü Lugati’t-Türk" isimli, dünyaca bilinen...

11. Sınıf Ders Notları

Türk ve Dünya Edebiyatından İlkler I. DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER İlk roman örneği: Rabelais - "Gargaunta" İlk modern roman: Cervantes - "Don Kişot" İlk tarihi roman: VV.Scott - "VVaverley" İlk psikolojik roman: Madam de La Fayette...
Tanzimat Fermanıyla Gelen Yenilikler   Tanzimat Fermanı (1839) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen ve Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Hatt-ı Şerif-î'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve...
Tiyatro Tiyatro; sahnede, bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür. Bu türün oynanma sanatına ve oynandığı yere de tiyatro denir. Dramatik örgü, yer (...

12.Sınıf Ders Notları

Talip APAYDIN Apaydın, Talip (1926-2014)       Polatlı’da doğdu. Şair, öykü ve roman yazarıdır. Çifteler...
Sosyal Realizm SOSYAL REALİZM            Amerikan sanatında 1930'larda gelişen akım. Dar anlamıyla...
Düşünceyi Geliştirme Yolları Düşünceyi Geliştirme Yolları Bir konuda ileri sürülen düşünceyi geliştirmek, desteklemek,...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.

Test Çöz