Teşbihibeliğ-Yalın Teşbih

Yalın Teşbih (Teşbihibeliğ)

 Benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan benzetmedir. Bu benzetme türüne güzel benzetme de denir:

Gümüş bir dumanla kapandı her yer

Benzeyen: duman.
Kendisine benzetilen: gümüş.

Benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmamıştır.

Test Çöz