Servet-i Fünûn Sanatçıları'nın Eğitimleri

-A A +A

       Servet-i FünunSanatçıları kendilerinden önceki Tanzimat sanatçılarına nazaran eğitim bakımından oldukça şanslıdırlar. Tanzimatla getirilen yenil eğitim sistemleri, modern binalar ve öğretmenler sayesine Servet-i Fünûn sanatçıları daha iyi bir eğitime sahiptir. Özellikle çok iyi öğrendikleri yabancı diller aracılığıyla Batı Edebiyatını tanzimatçılardan daha iyi anlamışlardı.

Yazarlar

Okuduğu Okullar

Bildiği Yabancı Diller

Doğduğu Yer

Ali Ekrem Bolayır

Fatih Askeri Rüştiyesi, Özel Dersler aldı.

Arapça, Farsça, Fransızca.

İstanbul.

Cenap Şehabeddin

Fevziye Mektebi, Gülhane Askeri Rüştiyesi, Tıbbiye İdadisi, Askeri Tıbbiye.

Fransızca, İngilizce, Alman­ca, İtalyanca, Arapça ve Farsça.

Manastır.

Süleyman Nafiz

Özel eğitimlerle yetişmiştir.

Arapça, Farsça, Fransızca.

Diyarbakır.

Mehmet Rauf

Bahriye Okulu

İngilizce, Fransızca.

İstanbul.

Tevfik Fikret

Mahmudiye Valide Rüştiyesi, Çok dindar bir ortamda yetişti, Galatasaray Sultanisi.

Fransızca.

İstanbul.

Hüseyin Cahit

Askeri Rüştiye, Dersaadet İdadi Mülkisi, Mekteb-i Mülkiye.

Fransızca, İngilizce, İtalyanca.

Balıkesir.

Ahmet Hikmet

Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi, Galatasaray Sultanisi.

Arapça, Farsça.

İstanbul.

Faik Ali

İlköğrenimini Diyarbakır’da tamamladı, Mülkiye Mektebi.

Fransızca.

Diyarbakır.

Celal Sahir

Numune-i Terakki, Davut Paşa Rüştiyesi, Vefa İdadisi, İki yıl hukuk okuyabildi.

Fransızca.

İstanbul.

Hüseyin Suat

Tıbbiyeyi bitirdikten sonra eğitimini Paris’te sürdürdü.

Fransızca.

İstanbul.

Halit Ziya

Mahalle Mektebi, Fatih Askeri Rüştiyesi, İzmir Rüştiyesi, Ermeni Katolik rahiplerinin çocuklarının yatılı okulu.

Fransızca.

İstanbul.

 

Test Çöz