Seçmeli Drama 1

-A A +A

1.Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. (20 puan)

             Drama, seyirci, yaratıcı drama, süreç, düşsel

a. Kişinin kendisini başka karakterlere büründürerek duygu ve düşüncelerini ifade etmesine ……………..denir.

b. Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan drama türüne ……………… denir.

c. Dramada sonuç değil …..…………….. önemlidir.  

ç. Dramada ………..……… etkinlik ağırlıktadır.

d. Dramada ……………….. yoktur, herkes katılımcıdır.

 

2. Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise “D”. yanlış ise “Y” yazınız.  (20 puan)

(    )Drama etkinlikleri insana özgür bir atmosfer sağlar.

(    )Yaratıcılık eğitiminde sabit kurallar olmalıdır.

(   )Her insanda az ya da çok yaratıcı bir yön vardır.

(   )Yaratıcılık resim, müzik gibi ürün veren alanlarda olduğu gibi tutum ve tavırlarda da kendini gösterir.

(  )Yaratıcılık başkalarını taklit etmeyle artar.

 

3.Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerinde kullanılan araçlardan birisidir? (10 puan)

A)Maske                      B)Aksesuar                   C)Müzik                      D)Hepsi              E) Kostüm

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (10 puan)

A) Drama toplumda hoşgörülü, demokratik, birbirini anlayan insanlar yetiştirmeyi hedefler.

B) Drama etkinliği sadece okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan bir etkinliktir.

C) Dramanın çocuk merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır.

D) Drama bireyde empati kültürü oluşturmayı amaçlar.

E) Drama bireyin sosyalleşmesine yardım eder.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (10 puan)

          A)Oyun drama çalışmalarında rahatlama çalışmalarında kullanılır.

          B)Rol oynama grup etkinliği şeklinde uygulanır.

          C)Drama çalışmalarına katılmak istemeyen katılımcılar zorlanmalıdır.

          D)Rol oynamada katılımcılar başka kişiliğe, canlı-cansız varlığa bürünür.    

          E) Herkes drama çalışmalarına katılabilir.

6.Aşağıdakilerden hangisi liderin taşıması gereken özelliklerden birisi değildir? (10 puan)
            A)Liderin drama uygulamaları konusunda birikimi olmalıdır; sanat, müzik, tarih, edebiyat vb.    konularında bilgisi olmasına gerek yoktur.

B)Lider sesini çok iyi kullanma becerisine sahip olmalıdır.

C)Lider katılımcılara önemli olduğunu hissettirmelidir.

D)Lider problem durumunda anlık çözüm bulabilmelidir.

E) Lider oyunda öncü konumunda olmalıdır.

 

7.Dramada gerçekleştirilen yaratıcı süreçler sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? (10 puan)

A) Birey diğer insanlardan üstün olduğunu keşfeder.

B)Birey demokratik bir insan haline gelir.

C) Kendine ve topluma yararlı bir birey olur.         

D)Kendisinde saklı yetenekleri keşfeder.

E) Empati yeteneği gelişir.

8. Ben çok küçükken, yani çocukların itfaiyeci ya da pilot olmak istedikleri dönemde, büyüyünce bir şey icat etmek, ya da bir şey keşfetmek isterdim. Bu nedenle de idealim, bir makine icat edebilmek için makine mühendisi ya da bir ilaç keşfedebilmek için biyolog falan olmaktı. Sanıyorum, bu isteğimin arka planında, insanlığa hizmet ederek tarihe geçmek arzusu vardı. Bunu, biraz bilinçlenince daha iyi anladım.

Bu paragrafta kendinden söz eden kişi için aşağıdaki niteliklerden hangisi en uygun düşer? (10 puan)

A)Düş kırıklığına uğrayan    

B)Bilgi edinmekle övünen

C)Bilme önemli hizmetleri olan

D)Güçlü bir belleğe sahip olan

E)Mesleğinde ünlü biri olmayı düşleyen

 

 

 

 

Test Çöz