Mustafa Kemal Atatürk

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1881-1938) Devlet adamı ve askerdir. Selanik’te doğdu. Şemsi Efendi Mektebi, Manastır Askerî İdâdisi, Harp Akademisi mezunudur. 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde ve 1909’da Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. 1911’de İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde ve aynı yıl Trablusgarp Savaşı’nda Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 1912’de Balkan Savaşı’nda Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Çanakkale Savaşı’ndaki başarısı üzerine albaylığa, 1916’da tümgeneralliğe yükseldi. 1918’de Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Aynı yıl Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Mondros Mütârekesi’nden sonra İtilâf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını işgale başlamaları üzerine 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini topladı. 23 Nisan 1920’de arkadaşlarıyla TBMM’yi açtı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atıldı. I ve II. İnönü savaşları ile Sakarya Savaşı kazanıldı. Büyük Taarruz başlatılarak Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı. Sakarya Zaferi’nden sonra 19 Eylül 1921’de TBMM, kendisine mareşal rütbesi ve gazi unvanını verdi. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmesinin ardından birçok inkılap yaptı. Kitleleri ikna edebilen hitabet yeteneği ile başarılarının güçlü bir anlatıcısı olan Atatürk, iyi bir hatipti. Nutuk ’taki ifadelerinin güçlülüğü, onun ne kadar başarılı bir hatip olduğunu gösterir. Başarılı bir hatip, asker, devlet adamı olan Mustafa Kemal; 10 Kasım 1938 günü İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'ün Yazılı Eserleri

  • Nutuk
  • Bölüğün Muharebe Eğitimi
  • Cumalı Ordugahı
  • Takımın Muharebe Eğitimi
  • Geometri
  • Subay Ve Komutan İle Konuşmalar

Test Çöz