Milli Edebiyat Romanı Genel Özellikleri

 

Milli Edebiyat Döneminde Roman

      Milli Edebiyat öykü ve romanlarının en önemli özellikleriyse ülke ve toplum sorunlarını ön plana çıkarmalarının yanı sıra gelişmiş bir teknik ve yalın bir dille kaleme alınmış olmalarıdır.Milli Edebiyat romanında da Milli Edebiyat kuramcılarının temel ilkeleri uygulanmıştı. Bunlar:

  • Konuşma dilinde İstanbul Türkçesi egemen olacak,
  • Konuşma ve yazı dili arasındaki ayrım ortadan kalkacak,
  • Yalın ve kolay bir dilbilgisi yaygınlaştıracak
  • Türk ulusunun bütün kültür zenginlikleri işlenecek
  • Ulusal bilinci güçlendiren konulara ağırlık verilecektir.

     Akıma bağlı yazarlar eserlerinde İstanbul sınırlarının dışına çıkarak yurdun her yanına açılmış ve her kesimden insanın yaşamım irdelemiştir.Özellikleri şöyle sıralanabilir.   

1-Servet-i Fünûn ve Fecr_i Ati edebiyat anlayışı içindeki bireysel ve sosyal konulara uzak roman ve hikâyelerin yanında hayata, ve sosyal meselelere konuşma dili ve üslûbuyla yönelen bir roman anlayışı yerleşmeye başlamıştır.

2-Milli Edebiyat dönemi hikâye ve romancılarının sanat anlayışları ve dünya görüşleri farklı olmasına rağmen birleştikleri ortak nokta halka doğru eğilmekti. Buradan da hareketle dönemdeki roman ve hikâyeler her şeyden önce sade bir dil ve memleket edebiyatı ülküsünün yarattığı coşkuyla yazılmıştır

3-Birey hayatından toplum hayatına doğru genişçe bir açılmanın tema bakımından sosyal meselelere doğru büyük bir kaymanın başladığını söylemek gerekir.

4-Bu dönem roman ve hikâyeciler şu konularda yazmışlardır.

a)Olayların geçtiği yerleri İstanbul’un dışına çıkararak sosyal meseleleri daha geniş ve şartları değişik çevreler içinde ele almaya çalışmışlardır (Ömer Seyfettin’in hikâyeleri)

b)Milliyetçiliği normal bir sosyal davranış olarak yaşatmışlardır.(Halide Edip-Yeni Turan, Ahmet Hikmet – Gönül Hanım)

c)Milliyetçiliği siyasal bir ideoloji olarak ele almışlardır. (Halide Edip- Ateşten Gömlek)

d)İstiklal mücadelesini canlandırmışlardır. (Yaban-Türkün Ateşle İmtihanı)

e)Türk toplumunun tanzimattan başlayarak üç nesil boyunca geçirdikleri sosyal değişikleri tasvir ve tahlil etmişlerdir. (Yakup Kadri-Kiralık Konak;Üç İstanbul-,Mithad Cemal Kuntay)

f)Yalnız aşk temasını işleyen romanlar ve hikâyeler yazmışlardır.

Başlıca roman ve hikâye yazarları şunlardır: Ömer Seyfeddin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halid Karay, Ercüment Ekrem Talu, Osman Cemal Kaygılı, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Memduh Şevket Esendal, Abdülhak Şinasi Hisar ve Mahmut Yesari

Test Çöz