Kin Şiiri

KİN 

Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını, 

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını! 

 

Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma, 

Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana!

 

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten, 

Düşman sadası, sus, yine yükselme gölgeden! 

 

Kâfir! Hilal-i rayet-i İslâm' a hürmet et, 

Toplar boğar hitabını dağlarda akibet..!

 

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini, 

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini! 

 

Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni, 

Türk’üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi..!

 

Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim, 

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim. 

 

Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam! 

Evladının bugünkü adı sade intikam..!

                                EMİN BÜLENT SERDAROĞLU

Test Çöz