İsmail Çetişli

İSMAİL ÇETİŞLİ (1955-2015)

Denizli’de doğan yazar ilköğrenimini Denizli’de, ortaöğrenimini Denizli ve Isparta’da, yükseköğrenimini ise Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Dört yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Servet-i Fünûn’da Mensûr Şiir isimli çalışmasıyla yüksek lisansını, Memduh Şevket Esendal-İnsan ve Eser isimli çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. Akademik hayatında 1995’te doçentliğe, 2001’de profesörlüğe yükseldi. 2001 yılında Pamukkale Üniversitesine geçen Çetişli, çalışma hayatını bu üniversitede sürdürdü. Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Memduh Şevket Esendal, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, Metin Tahlillerine Giriş/1 Şiir, II. Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı eserlerinden bazılarıdır.

Test Çöz