Hümanizm

Hümanizm (Ümanizm)
İnsanlık aşkı, insaniyete muhabbet, Eski Yunan ve Latin dillerini, eserlerini inceleyen akım.
  • İnsanlığın kendini yeniden buluşu, kendi varlığından öz cevherine dönüşüdür.
  • XVI. Yy’dan başlayan sanat ve kültür uyanışına toplu olarak rönesans dendiğini biliyoruz.
  • Hümanizm ve rönesansın temeli sayılır. Hümanizme göer her şeyin ölçüsü insandır.
  •  Epikür, Zenon, Perikles, Epicte’te, Seneque ünlü temsilcileridir.
     Belli başlı temsilcileri:
Dante Alighieri(1265-1321):Yeni Hayat Tanrısal Komedi-İtalyan Şair
Francesko Petrarca (1304-1374) İtalyan Şairi, Canzoinere, Trionfi  Le rime adlı şiir kitapları var.(Soneleri)
Giovanni Boccacio(1313-1375) İtalyan şair ve hikayeci. Decameron kitabı ile küçük hikaye türünün kurucusu sayılır. Boccaccio, 10 gün boyunca bir araya gelerek birer öykü anlatan 10 kişilik bir arkadaş topluluğunun hikayesini anlatır. Genelde aşk konulu, "kıssadan hisse" tarzında, erotizmden trajediye değişik türlerde Toplam 100 hikaye anlatılır. Yer yer hazırcevaplık, pratik şakalar, söz ustalıkları ve din gibi değişik konulara değinilir.

Test Çöz