Garip Dışındakiler Test3_Devam

 • Cumhuriyet Dönemi'nin yenilikçi isimlerinden olan sanatçı 1920'de doğdu.
 • İlk öyküsü 1940'ta Küllük dergisinde yayımlandı. İlk oyunu Evin Üstündeki Bulut 1948'de oynandı.
 • İlk dönem şiirlerinde Cahit Sıtkı'dan etkilendi, sonra I. Yeni'ye yöneldi.
 • 1976'dan sonra dilde derinlik aradı, insan-doğa ilişkisine felsefe düzleminde yaklaştı.
 • Şiirlerinde kent insanının çatışmalarını ele aldı.
22- Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
 1. Cahit Külebi
 2. Oktay Rifat
 3. Salah Birsel
 4. Ahmet Oktay
 5. Sabahattin Kudret Aksal  
      1919'da doğan yazar, 1999'da aramızdan ayrıldı. Şiirde zekânın önemine inandı, kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirdi. Yine de 1956'ya kadar I. Yeni şiirinden etkilendiği söylenebilir. Sanatçının nesirlerinde ise mizah dikkat çekici bir öğedir. 1947'de Dünya İşleri ile başlayarak çok sayıda şiir kitabı yayımladı. Deneme ve günlük türünün önemli isimleri arasında yer aldı. Bunların birçoğu ona ödül-ler getirdi. En son, ölümünden 4 yıl önce, Varduman adlı şiir kitabı ile de Necatigil Şiir Armağanı'nı kazandı.
23- Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
 1. Sabahattin Kudret Aksal
 2. Salah Birsel
 3. Ahmet Oktay
 4. Cahit Külebi
 5. Behçet Necatigil             
 
………….şiir kitaplarından bazıları şunlardır: Şarkılı Kahve, Bir Sabah Uyanmak, Duru Gök, Gün Işığı, Buluşma, Bir Zaman Düşü, Eşik, Çizgi, Zamanlar...
24-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 1. Salah Birsel'in
 2. Behçet Necatigil'in
 3. Cahit Külebi'nin
 4. S. Kudret Aksal'ın
 5. Attilâ İlhan'ın 
    İlk şiirlerini Nazmi Cahit adıyla Gençlik ve Varlık dergilerinde yayımlayan şiirlerinde………………., lirizm önemli bir öğedir. Şiirlerinin ilk okunuşta bıraktığı intiba; sadelik, rahatlık ve kolaylıktır. Bunlarda, başta Sivas ve Tokat olmak üzere Edirne'den Ardahan'a bütün Anadolu'yu ve kentlerini görmek mümkündür. Nevit Kodallı tarafından "Atatürk Oratoryusu" olarak bestelenen şiiriyle Atatürk'e sevgisini ortaya koyar. Şairin, çağdaşı ve onun gibi serbest nazmı tercih eden…………………….  şiirlerinde farklı bir duyarlık göze çarpar. Anadolu veya memleket manzaraları değil de ev-aile-çevre üçgeni şiirin merkezine yerleşir; çocukluk, gençlik, yalnızlık, ölüm, anılar sıkça işlenir.
25- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
 1. Cahit Külebi'nin - Behçet Necatigil'in
 2. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın - Cahit Külebi'nin
 3. Attila İlhan'ın - Ziya Osman Saba'nın
 4. Behçet Necatigil'in - F. Hüsnü Dağlarca'nın
 5. S. Kudret Aksal'ın - Behçet Necatigil'in
26- Aşağıdaki eserlerin hangisi, ötekilerden başka bir sanatçıya aittir?
 1. İki Başına Yürümek
 2. Der Saadette Sabah Ezanları
 3. Sokaktaki Adam
 4. Duvar
 5. Sisler Bulvarı
1960'lara dek Garip şiirinin etkisindedir Salah Birsel. O yıllardan sonra biçimsel özelliklere daha fazla önem
                                                               I
vermeye başladığı gözlenir. Şiirlerinde ironi ve humor önemli bir öğedir. 1970'lerden sonra tiyatrolar yazar ve daha
                                                                  II                                                                 III
çok bunlarla tanınır. Bunların konusu çoğunlukla şiirin ve edebiyatın kuramlarıdır. Sanatçının Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı, Ases, Kikiriknâme, Haydar Haydar, Köçekçeler adlı şiir kitaplarının yanı sıra Dört Köşeli Üçgen adlı tek romanı bulunmaktadır. Ayrıca Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Sen Beni Sev, Şi irin ilkeleri vb. birçok denemesi; Boğaziçi Şıngır
                                                                    IV
Mıngır, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Abbas Yolcu adlı anıları ve çok sayıda günce türünde yazısı vardır.
                                                       V
27- Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II.            B) I. ve III. C) II. ve IV.     D) III. ve V.        E) IV. ve V.
28- Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-eser eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
 1. Oktay Rifat - Perçemli Sokak
 2. Orhan Veli - Destan Gibi
 3. Melih Cevdet - Yan Yana
 4. Cahit Zarifoğlu - işaret Çocukları
 5. Fazıl Hüsnü Dağlarca - Yeşeren Otlar
29- Aşağıdakilerin hangisinde, açıklama ile yanında belirtilen sanatçı ilişkilendirilemez?
 1. Yalnızca şair kimliği ile tanınmaz; Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Kurtlar Sofrası adlı romanları da kaleme almıştır. / Attilâ İlhan
 2. Edebiyat araştırmaları da yapmış olan şairin adına şiir ödülü verilmektedir. / Behçet Necatigil
 3. Yeşeren Otlar, Adamın Biri, Süt, Rüzgâr adlı şiir kitaplarını kaleme almıştır. / Cahit Külebi
 4. Eserlerinde ironi ve humor önemli öğelerdir; çok sayıda şiir, deneme, anı ve güncesi yayımlanmıştır. / Salah Birsel
 5. İçi Sevda Dolu Yolculuk, sanatçının "us" döneminde yazdığı şiirleri içerir. / F. Hüsnü Dağlarca
…………………İlk kitabı olan Kapalı Çarşı 1945'te,…………………. akımının en hareketli döneminde, basılır. Sanatçının, 1935'ten beri çeşitli dergilerde yayımlanan şiirlerinden seçmelerden oluşan kitapta, bu akımdan esintiler sezilse de o kendi yolunu çizmiş bir şairdir. Aslında o da bu akıma bağlı sanatçılar gibi "küçük insanın yaşamı"na eğilir ama şiirsel estetiği ikinci planda bırakmaz. Sonuç olarak, yanı başında yürüyen bu hareketten ayrı ama ona karşı da çıkmayan bir tavırla kendi tarzını inşa eder.
30-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırayla getirilmelidir?
 1. Cahit Külebi'nin - Yedi Meşale
 2. Behçet Necatigil'in - Garip
 3. Attilâ İlhan'ın - Garip
 4. Hilmi Yavuz'un - II. Yeni
 5. Sabahattin Kudret Aksal'ın - Mavi
(I) Garip ve Hece şiirine tepkisi olan şairleri birleştiren ve 1952'den itibaren yayımlanan Mavi, başlangıçta küçük bir dergidir. (II) Sonraları Attilâ İlhan bu dergide yazmaya başlar ve Mavi'nin ünü artar. (III) Attilâ İlhan çok önceleri de savunduğu bazı görüşlerini dergide yazmaya başlar ve öteki dergi şairlerinden de destek görür; böylece Mavi bir edebiyat hareketine dönüşür. (IV) Mavi hareketi, uzun soluklu olmasa da Attilâ İlhan kendi yolunda ilerler. Hem I. Yeni'nin şiiri bayağılaştırdığına inandığı söylemlerine hem toplumcu gerçekçilerin şiiri anlamsızlaştırmalarına karşı çıkar. (V) Sanatçı, 2005'te ölene dek çok sayıda eser yayımlar: Bela Çiçeği, Tutuklu Günlüğü, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dâhil...
31- Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.   E) V.
Kabataş Erkek Lisesinde edebiyat öğretmeni olan…………… ,Dönüm adlı bir dergi çıkarıyordu. Sıradan bir edebiyat öğretmeni değildi, Kapalı Çarşı, Çevre, Evler gibi değerli şiir kitaplarının sahibi bir şairdi. İşte……………… ilk şiirleri bu dergide yayımlandı. Bunlar daha çok II. Yeni'nin etkisinde yazılmış şiirlerdi. Sanatçı, sonraki yıllarda gelenekle moderni birleştiren biçim ve özün dengelendiği şiirler kaleme aldı. Bunların yanında çok sayıda anı-günce, deneme-inceleme yazıları yazdı. Kültür Üzerine, Yazın-Dil ve Sanat, Türkiye'nin Zihin Tarihi, Alafrangalığın Tarihi, Okuma Biçimleri, Geçmiş Yaz Defterleri, Bulanık Defterler...
32- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
 1. Attilâ İlhan - Edip Cansever'in
 2. Behçet Necatigil - Hilmi Yavuz'un
 3. Hilmi Yavuz - Attilâ İlhan'ın
 4. Edip Cansever - Behçet Necatigil'in
 5. Ziya Osman Saba - Hilmi Yavuz'un 
Yaşadıkları dönem göz önüne alındığında Batılılaşma, halka yönelme ve bilimsel düşünceyi kılavuz edinme Garip
                                                                                                                                             I
hareketinin temelleridir. Geçmişe, keskin bir olumsuz bakış söz konusudur. Geçmiş, yalnızca divan şiiri değildir.
                                                                                              II
Şiirde romantizmi savunan Ahmet Haşim'e, hececilere, toplumcu gerçekçi Nâzım Hikmet'e karşıdırlar. Orhan Veli,
                III                                                                          IV                                           V
"Şiir Türkiye'de doğuş hâlindedir." der ve ekler: "Bugüne kadar hiçbir şekilde şiir yoktu."

33- Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.
 • Toplumsal yergi
 • Metafizikten, İslam mistisizminden yararlanma
 • İkinci Yeni şiirini eleştirme
 • Türkçeyi, fikir hayatında önemli bir yerde konumlandırma
 • Şiirini ev, aile, yakın çevre üçgeninde oluşturma
34-Aşağıdaki sanatçıların hangisi, verilenlerin herhangi biri ile ilişkilendirilemez?
 1. Attilâ İlhan
 2. Behçet Necatigil
 3. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 4. Erdem Beyazıt
 5. Ahmet Haşim
 
35-Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ayraç içinde verilen ifade ile tamamlanamaz?
 1. İlk şiirlerini II. Yeni'nin etkisiyle yazan…………….., deneme, gezi, makale, eleştiri türlerinde de pek çok esere sahiptir. (Hilmi Yavuz)
 2. …………şairleri, şii rin bir söylemi olmasına karşı çıkmışlardır. (Garip)
 3. Mikado'nun Çöpleri, …………tiyatro türündeki eserlerinden biridir. (Melih Cevdet'in)
 4. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam gibi şiir kitaplarıyla tanınan Cahit Zarifoğlu'nun Serçe Kuş, Yürekdede ile Padişah, Küçük Şehzade gibi birçok…………da vardır, (oyunu)
 5. Perçemli Sokak adlı eserinden sonra şiir anlayışında önemli değişmeler olduğu gözlenen Oktay Rifat,…………………..yönelmiştir, (soyut şiire)
 
I.Garip hareketi, ölçüye, kafiyeye, sanata ve şairaneliğe âdeta savaş açmıştır.
II.Cumhuriyet Dönemi'nin yenilikçi, eski edebiyatı yıkmak isteyen şairlerinden biri de Yahya Kemal'dir.
III.Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiir hayatı "sezgi" ve "us" olarak adlandırılabilecek iki farklı çizgiden oluşur.
IV.Attilâ ilhan, Birinci Yeni şiirinin önemli destekçilerinden biri olmuştur.
36- Yukarıdaki numaralanmış bilgilerin hangilerinde bir yanlışlık vardır?
A) I. ve II.            B) I. ve III. C) II. ve III.    D) II. ve IV.         E) III. ve IV. 
 • Üç Şehitler Destanı
 • Çevre
 • Yağmur Kaçağı
37- Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya ait olmaları
 2. Şiir türünde yazılmaları
 3. Toplumcu gerçekçi anlayışı yansıtmaları
 4. Türk şiirinin sürrealist örnekleri olmaları
 5. Garip şairlerince kaleme alınmaları
38- Balıkçı Türküsü adlı ilk şiiri Yeni Edebiyat gazetesinde yayımlandıktan sonra Nevin Yıldız, Beteroğlu mahlasları ile şiirler yazmaya devam eden ve Cabbaroğlu Mehemmed adlı şiiriyle ödül alınca edebiyat dünyasının ilgisini çeken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Attilâ ilhan
 2. Behçet Necatigil
 3. Orhan Veli Kanık
 4. Melih Cevdet Anday
 5. Hilmi Yavuz
39- Aşağıdaki sanatçıların hangisi ötekilerden farklı bir anlayışın temsilcisidir?
 1. Nâzım Hikmet Ran
 2. Orhan Veli Kanık
 3. Şükran Kurdakul
 4. A. Kadir
 5. Ahmed Arif
 
 • Orhan Veli KANIK
 • Behçet NECATİGİL
 • Cahit ZARİFOĞLU
40- Bu şairlerin ortak bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Ölçü, kafiye gibi ahenk öğelerini önemsemeyip şiirlerini serbest şekilde oluşturma
 2. Garip hareketi içinde yer alma
 3. İkinci Yeni şiirinin öncülüğünü yapma
 4. Şiirlerinin temasını genellikle toplumsal konulardan seçme
 5. Yalnızca şiir türünde eserler kaleme alma 
"Şiirde hücum edilmesi gereken zihniyetlerden biri de mısracı zihniyettir. Bir şiirde bir tek berceste mısraın yeterliliğine inanma şeklinde görünen bu zihniyete meydan vermemek lazımdır. Şiir öyle bir bütündür ki bütünlüğünün farkında bile olunmaz. Tıpkı sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremediğimiz gibi. Yüz kelimelik bir şiirde yüz tane güzellik arayan insanlar vardır. Hâlbuki bin kelimelik bir şiir bile bir tek güzellik için yazılır. Tuğla güzel değildir. Sıva güzel değildir. Bunlardan meydana gelen bir mimari eser güzeldir."
41-Garip Ön Sözü'nde, Orhan Veli ve arkadaşları yukarıdaki ifadelerle neye karşı çıkmıştır?
 1. Şiirde anlam aranmasına
 2. Şiirde bir dizenin anlamının sonraki dizeye taşmasına
 3. Şiirin salt estetik kaygılarla yazılmasına
 4. Şiire toplumsal, sosyal vb. amaçlar yüklenmesine
 5. Şiirin dize dize değerlendirilip bütünlük içinde ele alınmamasına
42- Attilâ İlhan'la ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
 1. Hem I. Yeni hem II. Yeni şiirine karşı çıkmıştır.
 2. Mavi veya Maviciler adıyla bilinen oluşumun öncüsüdür.
 3. Şiirin yalın ve düz bir ifade aracı olamayacağını, zengin benzetmesi ve derin olması gerektiğini savunur.
 4. Türk edebiyatının yalnız "şair" olarak bilinen, başka türde eser vermeyen ender isimlerindendir.
 5. Toplumcu gerçekçilik anlayışı ile divan şiirinin estetiğini kendine özgü şekilde bir araya getirmeye çalışır.

Günümüz sanatçılarından olan Hilmi Yavuz, 1933'te doğdu, genç yaşında Gerçek dergisinde pek çok şiiri
                                                                              I
yayımlandı. Gazetecilik yaptı, inceleme, deneme, makale türünde birçok yazısı yayımlandı. Ağıtlar ve Övgüler, Her
                                                                             II                                                                                                 III       
Yüz Bir Öykü Yazar, Hayalete Övgü ve Yol Üstündeki Semender adlı şiir kitapları ile çeşitli ödüller aldı. Önceleri
             IV
Ahmed Ariften etkilenen sanatçının 1960'larda Yeni çizgisine yöneldiği gözlenir.
                                                                                                       V
43-Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.
Behçet Necatigil, 1960'lara değin I. Yeni hareketinin etkisindedir; bu tarihlerden sonra düşünce yönü ağır basan şiire
           I                                                                     II
yönelmiş, felsefi düşünceye ağırlık vermiştir. Şarkılı Kahve, Bir Zaman Düşü, Buluşma vb. şiirleri kaleme alan
                                            III
sanatçının, Gazoz Ağacı ve Yaralı Hayvan adlı öyküleri bulunmaktadır. Sanatçı çok sayıda tiyatro da kaleme almıştır:
                                             IV
Evin Üstündeki Bulut, Şakacı, Bir Odada Üç Ayna...
                   V
44-Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V. 
 • Mikado'nun Çöpleri, İçeridekiler, Dört Oyun, Yarın Başka Konuda, Dikkat Köpek Var adlı oyunları da yazan şair, bununla da kalmamış romanlar, anılar kaleme almıştır.
 • "Perçemli Sokak" şiir hayatındaki dönüşümün de adıdır; bu kitabından sonra soyut şiire yönelir.
 • Her konuda şiir yazılabileceğini, şiire giremeyecek kelime olmadığını söylemekle kalmaz bunu uygular da... Şiirinde "nasır" bile konu olabilir. Önceleri "bayağılık" olarak algılanan bu tavrı, zamanla büyük destek bulmuştur.
45-Garip hareketinin, yukarıda kimi özellikleri belirtilen üç ismi, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
 1. Orhan Veli - Melih Cevdet - Oktay Rifat
 2. İlhan Berk - Turgut Uyar - Orhan Veli
 3. Melih Cevdet - Oktay Rifat - Orhan Veli
 4. Oktay Rifat - İlhan Berk - Melih Cevdet
 5. Melih Cevdet - Turgut Uyar - Orhan Veli
46- Aşağıdaki eserlerin hangisi ötekilerden farklı bir sanatçıya aittir?
 1. Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
 2. Boğaziçi Şıngır Mıngır
 3. Gazoz Ağacı
 4. 1001 Gece Denemeleri
 5. Nardenk
1941'de, Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat; şiirde basmakalıplılığa, şairaneliğe karşı çıkan bir anlayışla
                                                               I
yazdıkları şiirlerini "Garip" adıyla kitaplaştırdılar. İşte II. Yeni yani Garip hareketi adını buradan aldı.
                                                                                                                          II
Bu üç şair, şiirde o güne dek kural olarak benimsenmiş her şeye karşı çıktılar; kuralsızlığı kural edindiler.
                                                                                             III
Şiirin, ölçü, uyak, söz oyunu gibi her türlü yapaylıktan uzaklaşması gerektiğini savunmakla kalmayıp o güne dek

şiire girmemiş kelimeleri kullandılar. Ayrıca şiirde konu sınırlaması yoktu onlar için. Elbette bu düşünceleri,
                       IV                                                                                        V
yaşadıkları dönemde tepkiyle karşılandı.

47- Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.
48. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde "I. Yeni sonrası yeniliği sürdüren şairler" arasında yer almaz?
 1. Ahmet Oktay
 2. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 3. Cahit Külebi
 4. Erdem Beyazıt
 5. A. Muhip Dıranas 

Test Çöz