Erdem BAYAZIT

     

Erdem BAYAZIT (1939-2008)

       Asıl adı Adil Erdem BAYAZIT. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlayan Bayazıt, sırasıyla 1953’te İstiklal Ortaokulu’ndan, 1959 yılında ise Kahramanmaraş Lisesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimine başlayan şair, tahsiline iki yıl kadar bu üniversitede devam ettikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle 1961 yılında öğrenimini devam mecburiyeti olmayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne nakleder. 1963 senesinde yükseköğrenimine ara vererek askere gider. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak Burdur iline bağlı Çuvallı, Yeşilova köyünde yapan şair, askerden döndüğünde ise tahsil hayatında büyük bir değişiklik arz edecek yeni bir kararı uygulamaya başlar. Zira Hukuk Fakültesinde başladığı tahsil hayatına artık Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde devam edecektir.Askerden döndüğünde Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur. 1971 yılında buradan mezun olan şair, memuriyet hayatına atılır ve edebiyat öğretmeni olarak Kahramanmaraş’ta vazifesine başlar. Mezun olduğu Kahramanmaraş Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, daha sonra Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi’ne müdür olur.

       İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kuruluş günlerinde genel sekreter olarak vazife alan şair, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Basın Bürosu Memurluğu, Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Daha sonra Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken istifa ederek kurucusu olduğu Akabe Yayınları’nın ve Mavera dergisinin yönetimini üstlenir.

      Henüz öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlamış olan Beyazıt, Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucuları arasında yerini alır. İlk şiir kitabı olan “Sebeb Ey” 1972 yılında Edebiyat Yayınları arasında (2. ve 3. baskısı Akabe Yayınları), son şiirleri “Risaleler” adı altında 1987’de Akabe Yayınları arasında çıkmıştır (2. baskı 1989). Bu iki kitap İz Yayıncılık tarafından “Şiirler” adı altında 1992 yılında bir arada basılmıştır (4. baskı 1998). 1981 yılı Temmuz ayında Ajans 1400 adlı bir firmanın film ekibiyle beraber Afganistan’a doğru yola çıkan şair Şenol Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu’ndan oluşan çekirdek bir kadro ile birlikte Pakistan’ın Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan içlerini gezer. Yaptığı bu iki aylık gezinin izlenimlerini topladığı "İpek yolundan Afganistan’a" adlı eseriyle 1983 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödülü’nü kazanır.

       1984’te Akabe Anonim Şirketi’nin İstanbul’a taşınması kararıyla bu görevini devrederek yeniden memurluğa döner. Devlet Planlama Teşkilatı’na sözleşmeli personel olarak giren şair, daha sonra bu vazifeyi bırakır ve 1987 yılı seçimlerinde Kahramanmaraş’tan milletvekili adayı olur. 29 Kasım 1987 milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisi’nden aday olan Beyazıt, Kahramanmaraş milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 18. dönem çalışmalarında Milli Eğitim ve Çevre Komisyonlarında görev alır. 1988 yılında Risaleler adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülünü kazanır. 1991 seçimlerinde adaylığını koymayan Beyazıt, İstanbul’a yerleşir. Evli ve dört çocuk babası olan Beyazıt’ın şiir ve yazıları Açı, Hamle (Kahramanmaraş), Çıkış (Ankara), Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayınlanmıştır.

Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.

        Bayazıt‟ın  Şiiri, dinî inançlara dayalı dolayısıyla manevi bir yön içeren şiirdir. Erdem Bayazıt, İkinci Yeni ile 80 kuşağı arasında kalan bir ara dönem şairidir. Mehmet Âkif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç şiir ekolünden gelir. Şiiri belli bir inancı, ideolojiyi yaymak, benimsetmek amacıyla bir araç olarak kullanır. Bu yönüyle Nazım Hikmet'le arasında benzerlik bulanlar vardır.

Eserleri

  • Sebeb Ey İlk şiir kitabı 1972’de Edebiyat Dergisi Yayınları
  • Risaleler son şiirleri adı altında Akabe Yayınları arasında 1987 yılında çıktı
  • Şiirler (Sebep Ey ve Risaleler iki kitap bir arada) İz Yayıncılık tarafından 1992 yılında basıldı
  • İpek Yolundan Afganistan’a, 1981’de İran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan’ı içeren iki aylık gezi ile ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı
  • Gelecek Zaman Risalesi, 1998, İz Yayıncılık.
  • Sebeb ey, Risaleler ve Gelecek Zaman Risalesi adlı eserleri birleştirilerek Şiirler adı altında yine İz Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.
BİRAZDAN GÜN DOĞACAK
 
 Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı .
 Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın .
 Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutam başak,
 Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana ,
 O inanmışlar çağının.
 
 Zaman akar , yer direnir , gökyüzü kanat gerer .
 Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde .
 Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz .
 Soluğunuz umutsuz ceylânların gözyaşına sünger.
 
 Gün olur toprak uyanır , uyanır böcekler,
 Sarı bozkır titrer, çıplak dağlar yeşerir  gök yıkanır kirli dumanlardan.
 Su coşar deniz kabarır canlanır ölü şehirler ,
 Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından.
 
 Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü,
 Çatlayacak yalanın çelik kabuğu ,
 Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çoçuğu .
 
                                             ERDEM BEYAZIT

Test Çöz