Edip Ahmet Bin Yüknekî

Kazakistan'ın Türkistan vilayetinin Kuzey-Batısıda bulunan Yüknek köyünde doğmuştur. Kör olan şair geçek körlüğün cehalet olduğunu söyler. Manzum biçimde yazdığı ahlâk kitabında bilginin önemini, cehaletin, bilgisizliğin kötülüğünü vurgular. Birçok ayet ve hadisi başarıyla Türkçeleştirmiştir. 

İndirmek için lütfen resmin üzerine tıklayınız.

Test Çöz