Diksiyon-Tını

-A A +A

“Konuş ki seni görebileyim”.

 

Tını özellikleri (Sesin farklı yerlerden çıkartılması)

1. Şiddet Sesin kulağımıza yaptığı etkidir. Sesin şiddet açısından değişiklik göstermesi akciğerlerden çıkan hava akımının derecesine bağlıdır.

2. Yükseklik: Sesin tiz ya da pes (ince ya da kalın) olma özelliğidir. Akciğerlerden gelen hava akımıyla ses kirişlerindeki titreşim sayısına bağlıdır. Buna göre pes ses (Göğüs ses), tiz ses (kafa sesi), orta ses olarak bölümlenirilir.

3. Tını: Şiddeti ve yüksekliği aynı olan sesleri birbirinden ayıran özelliktir. Sesin rengi olarak da tanımlayabiliriz. Açık tını, koyu tını, orta tını olmak üzere üçe ayrılır. Açık tını kafa sesiyle, koyu tını göğüs sesiyle, orta tını da rahat ve zorlamasız orta seslerle denk düşünülebilir.

Not: Herkesin, konuşmanın içeriğine göre sesinin şiddetini, yüksekliğini ve tınısını ayarlayabilmesi gereklidir. Örneğin, hoş etki bırakan öyküler, masallar, içtenlik etkisi bırakan söyleşiyer için açık tınılı bir ses kullanılır. Mantıksal anlatıma dayalı metinler, özdeyişler orta tınıyla; umutsuzluklar, derin acılar, üzüntüler anlatılırken koyu tınıyla seslendirilir.

Test Çöz