Cumhuriyet Şiiri-Test2

 .......... , serbest nazım özelliklerini taşır; ölçü ve

uyak ikinci planda kalmış, içerik önemsenmiş­tir. Bu anlayışla şiir veren şairlere göre şiir, bir amaca hizmet etmeli, kitleleri harekete geçirebilmelidir. Bir başka ifadeyle şiir, toplumun sorunlarına odaklanmalı, halkın sesi olmalıdır.
1- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)   Toplumcu gerçekçi şiir
B)   Saf şiir
C)   I. Yeni şiiri
D)   II. Yeni şiiri
E)    Tanzimat Dönemi şiiri
              Yirminci yüzyılın başlarında tüm dünyada neredeyse eş zamanlı olarak doğan şiir anla­yışı, elbette birtakım siyasal ve sosyal hare­ketlerin sonucuydu. "Emek-sermaye" çelişkisi temel sorunsalı olan bu şiir, İtalya’da doğan ve şiirde "cesareti, cüret ve isyanı" öne çıka­ran fütürizm akımından besleniyordu. Rus şair Mayakovski, bu tarz anlayışla şiir yazan ve o dönemde Türk şairleri de etkileyen önemli bir isimdi.
2- Bu parçada aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisinden söz ediliyor olabilir?
A)   Mavi hareketi
B)   Toplumcu gerçekçi şiir
C)   II. Yeniciler
D)   Saf şiir anlayışı
E)    Garip hareketi
 
·         "İnsan-toplum-üretim" ilişkileri, bu şiir anlayışının eksenini oluşturur.
·         Sanat her türlü dinsel ve töresel bağdan kurtulmalıdır, görüşü savunulur.
·         Bu anlayışla yazılan şiirlere söylev üslubunun egemen olduğu gözlenir.
·         Türk edebiyatında Nazım Hikmet, Ahmed Arif, A. Kadir, Şükran Kurdakul, Şevket Süreya, Vedat Nedim gibi isimlerin bu anlayıştan etkilendiği söylenebilir.
3- Yukarıda özellikleri verilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   I. Yeni
B)   II. Yeni
C)   Saf şiir anlayışı
D)  Tanzimat Dönemi şiiri
E)   Toplumcu gerçekçi şiir
 
       Şiir, ne süslü laflar etme ne kafiye oluşturmak adına kelimelerle yapboz oynama yeridir. Bir zamanlar, şiiri bundan ibaret zannedenler olmadı mı, oldu elbet. Ama onların bu işleme­li, boncuklu şiirleri, bugünlere kalabildi mi? İnsana, insanın yaşadıklarına, halkın yoksul­luğuna, emeğin değer görmezliğine dair onca söz varken söyleyecek, şair süsün peşinde koşamaz. Bir kere bu, şair denen, o hisseden ve düşünen adamın kimyasına ters.
4- Bu sözleri söyleyen biri, aşağıdaki anlayış­ların hangisine bağlı olabilir?
 1. Yeni
 2. Edebiyat-ı Cedide
 3. Millî Edebiyat
 4. Toplumcu gerçekçi
 5.  Yeni
      İlk şiirlerini yazdığında çok gençti ve hececi genç şairler arasında onun da adı anılıyordu. İstanbul'un işgali sırasında, heyecanlı direniş şiirleri kaleme aldı. 1921 'de gittiği Moskova'da devrimin ilk yıllarına tanıklık ettiğinde henüz 19 yaşındaydı. Burada Mayakovski ile tanışması, fütürizmi onun şiirlerinde görmesi, sanat hayatında belirleyici rol oynadı; şair bundan sonra Türk edebiyatının birçok sanatçıyı etkileyecek serbest şiir ustasıydı.
5- Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler- den hangisidir?
 1. Yahya Kemal Beyatlı
 2. Orhan Veli Kanık
 3. Nâzım Hikmet Ran
 4. Ümit Yaşar Oğuzcan
 5. Ahmed Arif
 
       Memleketimden İnsan Manzaraları, en önem¬li eserlerinden biridir. 1938-1950 yıllarını cezaevinde geçiren şairin bu yıllarda kaleme aldığı eser, destansı özelliği, birçok tekniği bir arada barındırması ile Türk edebiyatının ayrı bir yerinde durur.
6. Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakiler- den hangisidir?
 1. Ahmed Arif
 2. Nâzım Hikmet Ran
 3. Orhan Veli Kanık
 4. Cahit Külebi
 5. Ümit Yaşar Oğuzcan


 
 • Kuvayı millîye Destanı, 835 Satır adlı eserlerin sahibi
 • Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının Türk edebiyatındaki öncü ismi
7- Bu özellikler aşağıdaki şairlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?
 1. Ahmed Arif
 2. Orhan Veli Kanık
 3. A.Kadir
 4. Nâzım Hikmet Ran
 5. Orhan Kemal
 
• Taranta Babuya Mektuplar, Jakond ile Si-Ya-U adlı şiir kitaplarının sahibidir.
•Kan Konuşmaz, İt Ürür Kervan Yürür, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim, roman¬larıdır.
•Kafatası, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Menofis, Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi, tiyatro oyunlarından bazılarıdır.
9- Yukarıda bazı eserleri ve bunların türleri belirtilmiş olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Ahmed Arif
 2. A.Kadir
 3. Orhan Veli Kanık
 4. Nâzım Hikmet Ran
 5. Melih Cevdet Anday
 
·         "Hababam Sınıfı" adlı eseriyle tanınmış, bu eseri sinemaya uyarlanmış ve çok popüler olmuştur.
·       Toplumcu gerçekçi sanatçılardandır.
·       Şiir, roman, öykü ve anılar kaleme almıştır.
10- Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağı- dakilerden hangisidir?
A)   Adalet Ağaoğlu
B)    Rıfat İlgaz
C)   Sabahattin Ali
D)   Yaşar Kemal
E)    Reşat Nuri Güntekin
11- Güvercinim Uyur mu, Kulağımız Kirişte (şiir); Bizim Koğuş, Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Yıldız Karayel (roman); Don Kişot İstanbul'da, Radarın Anahtarı (öykü) vb. eserleri kaleme alan toplumcu gerçekçi sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tarık Buğra
B)   Adalet Ağaoğlu
C)   Yaşar Kemal
D)   Sabahattin Ali
E)    Rıfat İlgaz
Kasnağından fırlayan kayışa Kaptırdın mı kolunu Aliş'im! Daha dün öğle paydosundan önce Zileli'nin gitti ayakları. Yazıldı onun da raporu: "İhmalden!" Gidenler gitti Aliş'im, Boş kaldı ceketin sağ kolu...
12- Teması, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
 1. Cenap Sahabettin
 2. Ahmet Haşim
 3. Ahmet Hamdi Tanpınar
 4. Rıfat İlgaz
 5. F. Hüsnü Dağlarca
 
1927'de doğan .... , Nâzım Hikmet'in açtığı yolda yürümüştür. Ondan aldığı şiirselliği, Anadolu duyarlığı ve özlemiyle genişletmiştir.
13- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A)   Faruk Nafiz Çamlıbel
B)   Orhan Veli Kanık
C)   Ahmed Arif
D)   Cahit Sıtkı Tarancı
E)    Melih Cevdet Anday
14- Hasretinden Prangalar Eskittim adlı şiir kitabıyla tanınan toplumcu gerçekçi şair aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ahmed Arif
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Orhan Veli Kanık
D) Melih Cevdet Anday
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Yaşadığı dönemde, kübizm, dadaizm, fütürizm ve sürrealizm Batı'da etkili akımlardı. Bunların etkileri yansıdı eserlerine. İronik özellik gösteren şiirleri ile 1940 toplumcu kuşağının arasında yer aldı. Anılarını, "Yıllar Böyle Geçti" adı ile kitaplaştıran sanatçının çok sayıda şiiri vardır.
15- Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
 1. Nâzım Hikmet Ran
 2. Vedat Nedim Tör
 3. Melih Cevdet Anday
 4. Ercüment Behzat Lav
 5.  Ahmed Arif
 
Ne güzel şey hatırlamak seni
Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine bir çekmece bir yüzük
Ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım
ve hemen
fırlayarak yerimden
penceremde demirlere yapışarak
hürriyetin süt beyaz maviliğine
sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım...
16- Bu dizelerin, teması ile dil ve anlatım özelliklerine bakılarak aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir?
 1. Ziya Osman Saba
 2. Ahmet Haşim
 3. Nâzım Hikmet Ran
 4. Tevfik Fikret
 5. Yahya Kemal Beyatlı
 
………………………ölçü ve uyağa bağlı bulunmayan, dizelerdeki hece sayısı farklı olan şiirlerdir. Servet-i Fünûn'dan sonra kullanılmaya başlanmış ve günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Şairler, şiirlerinde bu anlayışa bağlıdırlar. Çünkü bu şairlerin şiir anlayışında, mesaj ve söylem önemlidir; estetik kaygılar ikinci planda kalır, insan, toplum ve üretim ilişkilerine odaklanırlar.
17- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
 1. Saf şiir - Sembolist
 2. Serbest nazım - Toplumcu gerçekçi
 3. Klasik şiir - Realist
 4. Memleketçi şiir - Realist
 5. Garip şiiri -1. Yeni
18- Aşağıdakilerin hangisinde, bir bilgi yanlışı vardır?
 1. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı, 1920'li yıllardan sonra ortaya çıkmış ve serbest nazım özellikleri göstermiştir.
 2. Nâzım Hikmet, toplumcu gerçekçi şiir anlayışının öncü ismidir.
 3. Ahmed Arif, Hasretinden Prangalar Eskittim adlı şiir kitabıyla tanınan toplumcu gerçekçi şairdir.
 4. Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik yalnız şiir değil, düzyazı alanında da etkili olmuştur.
 5. Toplumcu gerçekçi şiirin ekseninde sembolizm akımı vardır.
 (I) Toplumcu gerçekçi şiir, 20. yüzyıl başlarında yazılmaya başlanmıştır. (II) Bu şiir, Marksist ideolojiye dayanır ve şairler şiiri, saf şiir anlayışına bağlı şairler gibi kavga ve mücadele aracı olarak görürler. (III) İşçi-patron, köylü- ağa, polis-vatandaş çatışması, şiirin eksenini oluştururken dilin kalabalıkları harekete geçirme gücünden yararlanmak istemişlerdir. (IV) Şiir diline, o güne dek görülmemiş kavramlar dâhil etmiş; o güne dek şiirde işlenmemiş konulara yer vermişlerdir. (V) Serbest nazmı benimsemişler, ölçü ve uyağı önemsemeyip ahengi şiirin kendi sesiyle sağlamışlardır.
19- Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.
 
Toplumcu şiir, 1940-1950 yıllarında iyice güçlenmiştir……………….. Güneşi İçenlerin Türküsü, Varan 3, Benerci Kendini Niçin Öldürdü gibi şiirleri 1930'lu yıllarda yayımlanmış ve yankı bulmuştu…………………. bu yıllarda şiirlerini yayımlamaya başladı: Yaşadıkça, Yârenlik, Devam, Sınıf. Sanatçının bundan sonra çok sayıda öykü, roman, hatıra yayımladığı görülür.
20- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A. Nâzım Hikmet'in - Rıfat İlgaz
B. Ziya Osman'ın - Faruk Nafiz
C. Ahmed Arif'in - Rıfat İlgaz
D. Cemal Süreya'nın - Nâzım Hikmet
E. Attilâ ilhan'ın - Şükran Kurdaku

Test Çöz