Cumhuriyet Dönemi Şiir-Test3

1925'te Menemen'de doğan sanatçı, yakın zamanın edebiyat ustalarındandır. 2005'te vefatına dek çok sayıda röportaj vermiş, televizyon programlarına katılmıştır. Hatta kendisi şiir, edebiyat sohbetleri düzenlemiş¬tir TV'de. Bu sayede geniş kitleler tarafından tanınır, görüşleri bilinir, şiirleri dilden dile dolaşır. Ben Sana Mecburum, Aysel Git Başımdan, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı belki Türk edebiyatının en bilinen şiirleridir.
1-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Orhan Veli Kanık
 2. Ümit Yaşar Oğuzcan
 3. Attilâ İlhan
 4. Bedri Rahmi Eyüboğlu
 5. Cemal Süreya
Cumhuriyet Dönemi, farklı birçok görüşü, bu görüşler etrafında oluşmuş hareketler veya toplulukları barındırır. İşte ……………..öncülük ettiği ve aynı adlı bir dergi ile kendini ifade etmiş olan "Mavi hareketi" bunlardan biridir. Mavicileri, toplumcu gerçekçi anlayış ekseninde konumlamak yanlış olmaz.
2-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 1. Cemal Süreya'nın
 2. Orhan Veli'nin
 3. Mehmet Çınarlı'nın
 4. Nâzım Hikmet'in
 5. Attilâ İlhan'ın
 
 • Hem Garip hareketinin şiiri kafiye, ölçü gibi ahenk öğelerinden uzaklaştıran ve sıradana yönelen tavrına hem de II. Yeni'nin şiirde anlamsızlığa dek giden üslubuna karşıdır.
 • Şiirlerinde, divan şiirinden beslenen bir ses, kendine özgü bir ahenk ve farklı bir duyarlık söz konusudur.
 • Aşk, daima en önemli konusu olsa da benimsediği toplumcu gerçekçilik, onu, toplumsal konulara yönlendirir.
 • Takma isimler de kullanmıştır: Ali Kaptanoğlu, Nevin Yıldız, Beteroğlu
3- Yukarıda bazı özellikleri verilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Attilâ ilhan
 2. Cemal Süreya
 3. Orhan Veli
 4. Ataol Behramoğlu
 5. Nâzım Hikmet
Edebiyatın birçok alanında eser vermiş olan sanatçının eserlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Roman: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Bıçağın Ucu, Yaraya Tuz Basmak, Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı... Şiir: Duvar, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dâhil... Gezi - Deneme - Eleştiri: Abbas Yolcu, Hangi Sol, Batı'nın Deli Gömleği, Sağım Solum Sobe...
4.Yukarıda eserleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Nâzım Hikmet Ran
 2. Attilâ İlhan
 3. Bedri Rahmi Eyüboğlu
 4. Orhan Veli Kanık
 5. Ümit Yaşar Oğuzcan
 Günümüze ulaşmış sanatçılardan olan en dikkat çekici özelliği Türkçe konusundaki hassasiyetidir. 2008'de son bulan 94 yıllık yaşamının her döneminde bir Türkçe sevdalısıdır. Şiirlerinde tam bir dil işçisidir; kelimelerini âdeta cımbızla seçer ve kendine özgü yalın, dupduru bir üslup kurar. "Türkçem benim ses bayrağım" diyerek anlatmıştır dile verdiği önemi.
5-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 1. Cahit Külebi'nin
 2. Behçet Necatigil'in
 3. Necip Fazıl Kısakürek'in
 4. Attilâ İlhan'ın
 5. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın
      Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, İstanbul-Fetih Destanı, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs Destanı adlı lirik-epik eserlerin sanatçısı olan ve tüm yeteneğini şiire yönlendirerek başka türde eser kaleme almamış Cumhuriyet
6-Dönemi'nin yenilikçi şairi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Cahit Külebi
 2. Behçet Necatigil
 3. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 4. Nacip Fazıl Kısakürek
 5. Attilâ İlhan

Havaya Çizilen Dünya, Cahit Külebi'nin Necip Fazıl'dan etkilendiğini gösteren bir eserdir. Sanatçı, bunun arkasından
                                                    I
gelen "Çocuk ve Allah" ile "Daha"da kendi şiir yönelişi ile çıkar okurun karşısına. Şiiri, "sevgi" ve "us" olarak iki
                                    II
dönemde incelenir. Sevgi dönemi, yukarıda saydığımız eserleri kapsarken us dönemi dil özeninin daha da arttığı
                                                                                                 III
eserlerini içerir. Şair, varlığın gizlerine yönelip çocukluk dünyasına, insan yaşamının pek çok ince ayrıntısına dikkatle
                                                                         IV
bakarken bir yandan da Kurtuluş Savaşı'nı anlatan lirik-epik şiirler kaleme alır.
                                                                                        V
7-Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V
Burda, Hindistan'da, Afrika'da
Her şey birbirine benzemektedir
Burda, Hindistan'da, Afrika'da
Buğdaya karşı sevgi aynı
 Ölüm önünde düşünce bir

Nece konuşursa konuşsun
Anlaşılır gözlerinden dediği
Nece konuşursa konuşsun
Benim duyduğum rüzgârlardır dinlediği

Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız
Bölmüş saadetimizi çizgisi yurtların
Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız
Gökte kuşların kardeşliği yerde kurtların
8-"Dünyaca" adlı bu şiirin, dil ve anlatımı ile temasından hareketle aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir?
 1. Ahmet Haşim
 2. Yahya Kemal Beyatlı
 3. Tevfik Fikret
 4. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 5. Namık Kemal 
Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin hiçbir akımına dahil edilmeyen isimlerinden olan sanatçı, 1916 yılında başlayan yaşamını şiire ve edebiyat çalışmalarına odaklamıştır. Onun şiirinin temel mekânı "ev"dir. Bu sebeple de "Evler Şairi" olarak anılmıştır. Bu nitelendirmede, "Çevre" ve "Evler" kitapları başta olmak üzere birçok şiirinde ev metaforunu kullanması etkilidir. Ev, kimi zaman mutluluğun, kimi zaman da sıkıntının mekânı olmuş, evi olumlu ve olumsuz anlamlarıyla kullanılmıştır.
9-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Behçet Necatigil
 2. Ece Ayhan
 3. Turgut Uyar
 4. Necati Cumalı
 5. Cahit Külebi
 
 • Sevgilerde
 • Kapalı Çarşı
 • Yıldızlara Bakmak
 • Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
10-Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 1. Aynı türe ait eserler olmak
 2. Toplumsal konuları işlemek
 3. Türlerinin ilk örneği olmak
 4. Beş Hececi şairlerce yazılmak
 5. Behçet Necatigil'e ait olmak
 
 • İlk şiirleri Varlık'ta çıkmıştır.
 • Şiirlerinde, ev-aile-yakın çevre üçgeninde geçen olaylar, duygu ve düşünceler öne çıkar.
 • Otuza yakın çevirisi, çok sayıda radyo oyunu vardır.
 • Şiirlerinde ölçü ve kafiye gibi şekil öğeleri ile ilgilenmez, Cumhuriyet Dönemi'nin yenilikçi şairlerindendir.
 • Edebiyatımızda isimler Sözlüğü, Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü, Küçük Mitoloji Sözlüğü adlı edebiyat çalışmaları vardır.
11-Bu özellikler, aşağıdaki sanatçıların hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Necati Cumalı
B) İlhan Berk 
C) Cemal Süreya             
D) Behçet Necatigil  
E) Cahit Külebi
Uzayacağa benzer
Tutuştuğumuz lades
İşi gücü bırakıp
Mezarlığa nazır
Bir eve taşındım
Ölüm
Sen beni aldatamazsın
Aklımda!
12-Bu dizelerin, tema, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Faruk Nafiz   B) Behçet Necatigil   C) Necip Fazıl  D) Ahmet Haşim   E) Mehmet Âkif 
13- İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış adlı şiir kitapları ile tanınan ve Cumhuriyet Dönemi'nde manevi yönü güçlü, sesi gür şiirleriyle yenilikçi şairler arasında yer alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Cahit Zarifoğlu
 2. Sezai Karakoç
 3. Erdem Beyazıt
 4. Rasim Özdenören
 5. Nuri Pakdil
…………………. yakın zamanın yenilikçi, kendine özgü söylemi olan şairlerinden biridir. İslami değerleri konu edinir, topluma ve zamana ve yaşama bu perspektiften yaklaşır. Şiir kitaplarını Sebep Ey, Risaleler ve Şiirler adları ile yayımlamıştır.
14- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki lerden hangisi getirilmelidir?
 1. Sezai Karakoç
 2. Erdem Beyazıt
 3. Cahit Zarifoğlu
 4. Nuri Pakdil
 5. Hilmi Yavuz
 
 • Şiirlerinde İslamcı düşüncedeki insan sevgisini ve toplumsal mutluluk arayışını, ruh çatışmasını, "Batı diktasına karşı Doğu protestosu"nu ele aldı.
 • Birçok çocuk kitabı kaleme almıştır: Serçekuş, Yürekdede ile Padişah, Küçük Şehzade...
 • Mavera dergisinde uzun süre yazdı.
 • Hikâye, roman, tiyatro, deneme türünde eserleri de bulunmaktadır.
15-Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Nuri Pakdil
 2. Rasim Özdenören
 3. Erdem Beyazıt
 4. Sezai Karakoç
 5. Cahit Zarifoğlu
İlk şiir kitabı Sebep Ey'i 1972'de yayımlayan sanatçı, 2008'de aramızdan ayrılmıştır. Manevi değerlere önem veren sanatçı, şiirlerinde geleneksel hayat tarzından uzaklaşmış toplumu eleştirir, böyle bir uygarlığın yapay olduğunu anlatır. Şiirlerinin ana ekseni, toplumsal sorunlar olsa da ölüm, aşk gibi evrensel temalar da sık sık yazdıklarında yer bulur. Sanatçının İpek Yolundan Afganistan'a adlı bir de gezi yazısı vardır.
16-Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden bahsedilmektedir?
 1. Cahit Zarifoğlu
 2. Hilmi Yavuz
 3. Erdem Beyazıt
 4. Nuri Pakdil
 5. Sezai Karakoç
Çeşitli gazetelere "Ali Hikmet" imzası ile inceleme, eleştiri ve denemeler yazan sanatçının çok sayıdaki şiir kitabından bazıları şunlardır: Bakış Kuşu, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Akşam Şiirleri, Kültür ve Zaman, Büyü'sün Yaz...
17-Bu parçada kimi özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Erdem Beyazıt
 2. Hilmi Yavuz
 3. Ece Ayhan
 4. Attilâ İlhan
 5. İlhan Berk
Çok sayıda inceleme ve araştırma yazısı kaleme almıştır. Birçok ödülü bulunan sanatçının zengin söz dağarcığı ve destansı söyleyişi ile günümüz Türk şiirinde özel bir yeri vardır. Her Yüz Bir Öykü Yazar ile Yedi Tepe Şiir Armağa- nı'nı, Yol Üstündeki Semender ile Necatigil Şiir Armağanı'nı, Ağıtlar ve Övgüler ile Yılın Şairi Ödülü'nü ve Hayalete Övgü ile Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü kazanmıştır.
18- Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki lerin hangisidir?
 1. Ece Ayhan
 2. İlhan Berk
 3. Ahmet Oktay
 4. Oktay Akbal
 5. Hilmi Yavuz
 
 • Sanat yaşamının ilk yıllarında II. Yeni şiirinden etkilendi, sonraki yıllarda kendi sesini buldu.
 • Cumhuriyet Dönemi'nde, bir gruba dâhil olmadan kendine özgü, yeni bir şiirin temsilcisi oldu.
 • İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi.
 • Ayrıca çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda anı, inceleme, deneme, günce vb. türlerde yazılar kaleme aldı.
19- Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
 1. Orhan Veli
 2. Ahmet Oktay
 3. Oktay Rifat
 4. İlhan Berk
 5. Hilmi Yavuz
    …………..,  1950'li yıllarda, öncülüğünü Attilâ İlhan'ın yaptığı      hareketi içinde yer almıştır. 1960'larda II. Yeni çizgisine kaydığı gözlenen sanatçının, Gizli Çekmece adlı anı özelliği gösteren bir eserinin yanında çok sayıda şiiri, araştırma ve inceleme eseri bulunmaktadır.
20- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
 1. Ece Ayhan - Hisar
 2. Ahmet Oktay - Mavi
 3. İlhan Berk - Mavi
 4. Mehmet Çınarlı -1. Yeni
 5. Hilmi Yavuz - Hisar
  
21- Cumhuriyet Dönemi'nin yeniliği sürdüren şairlerinden olan, eserlerindeki ironi ve humor ögeleriyle dikkat çeken, Dünya İşleri, Kikiriknâme, Haydar Haydar, Ases, Yalelli, Sevdim Seni Ey İnsan... adlı şiir kitaplarını kaleme almış sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Salah Birsel
 2. Sabahattin Kudret Aksal
 3. Behçet Necatigil
 4. Cahit Külebi
 5. Ahmet Oktay

Test Çöz