Çağatayca

      İslâmiyetten sonraki Türk Edebiyatında ilk eserler Çağatayca’dır.XV. yüzyılda Çağatay Türkçesi ile eser veren başlıca  şair ve yazarlar Sekkâkî, Mevlânâ Lütfî, Yûsuf Emîrî,  Atâî, Haydar Tilbe, Seyyid Ahmed Mîrzâ, Gedâî,  Yakînî, Ahmedî, Ali Şîr Nevâî ve Hüseyn-i Baykara’dır. 

İndirmek için lütfen resmin üzerine tıklayınız.

Test Çöz