Bedri Rahmi EYÜPOĞLU

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913-1975)

       Giresun-Görele’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da yaptı, İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Paris'te iki yıl kaldıktan sonra dönüşte (1933) akademi öğretim üyeleri arasına girdi. Profesörlüğü ölümüne kadar sürdü. Kanserden öldü, Küçükyalı mezarlığında gömüldü. Fransa dönüşü beş arkadaşıyla “d grubu" nu kurmuştur. (1933) Ünlü bir ressam da olan şairin ilk şiiri lise öğrencisiyken Muhit dergisinde çıkmış. (1928). ilkyazı ve resimleri Yeni Adam dergisinde yayımlandı.

                Ressam olması sebebiyle şiirlerinde renk unsurlarına ve doğaya önem vermiştir. Sıfat tamlamalarının bulunduğu betimlemeler kullanmıştır.  Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan geleneğinden beslenmiştir. Anadolu folklorunu, Anadolu insanının yoksul hayatını ve yaşama sevim eserlerinde coşkun bir tarzda işlemiştir. Halk edebiyatının masal, türkü, deyiş unsurlarından yararlanarak sade dille eserler yazmıştır.

 

Şiirlerinden 
Sitem 
İstanbul Destanı 
Karadutum

 


Eserleri
Şiir
Yaradana Mektuplar (1941)
Karadut (1948)
Tuz (1959)
Üçü Birden (1953)
Dördü Birden (1956)
Karadut 69 (1969)
Dol Karabakır Dol (1974)
Yaşadım (kitaplarına girmemiş 25 şiiri),
Not: Tuz'dan sonrakiler, bir öncekinde olan şiirlere yeni eklemelerle oluştu. Son kitabı bütün şiirleridir  Gezi
 Cânım Anadolu (1953)
Tezek (1975)
Sanat yazıları
Delifişek (1975)

Deneme
Yaşadım

Monografi
Nazmi ZİYA


Resim Kitapları
Binbir Bedros (yayımlanan ilk resim kitabı)
Resme Başlarken (1977)

Ödül
Bedri Rahmi, Milliyet Sanat Dergisi'nce "1976 yılının sanatçısı" seçildi

 

Test Çöz