9.Sınıf II. Dönem I. Yazılı

Yüce dağ başında nemli kar idim

Yel vurdu da ılgıt ılgıt eridim

Evvel o maralın yâri ben idim

Şimdi uzaklardan bakan ben oldum

... Anonim

1- Şiirdeki söz sanatlarını sebepleriyle gösteriniz.

 

 

 

Ve böyle biteviye

Vakit dar olsa gerek,

Hep içim ürpererek

Diyorum

Vakit dar olsa gerek.

Belirsiz bir âlemde,

Ekseri penceremde

Bekliyorum

Bir bahar olsa gerek.

Binmişim bir gemiye

Ve böyle biteviye

Gidiyorum

Bir diyar olsa gerek.

Ahmet Muhip DIRANAS

2-Şiiri biçim açısından inceleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

3- Şiiri açıklayınız.

 

 

 

 

4- Aşağıdaki edebi terimleri açılayınız.

Edebî gerçek

 

Edebî zevk :

 

Tema

 

Üslûp

 

Konu:

 

5-Aşağıdaki atasözü ve deyimlerin anlamlarını yazınız

bir dereceye kadar

 

alnını karışlamak
 

 

 

Davul bile dengi dengine çalar

 

 

Görünen köy kılavuz istemez

 

Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır, ne masat)

 

dizlerine kara su inmek

 

Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir

 

kulağına kar suyu kaçırmak

 

nabzını yoklamak

 

Karalar bağlamak

 

 

 

6- Gazel, kaside, varsağı ve ağıt türleri hakkında bilgi veriniz.

 

 

 

 

7- Durum ve olay hikayeleri hakkında bildiklerinizi yazınız.

Test Çöz