12.Sınıf Türk Edebiyatı-Cumhuriyet Dönemi Romanı

Memleket Edebiyatı                Meşrutiyet dönemi şairlerinin çoğu Cumhuriyet döneminde de yazmayı sürdürdüler....
Yeni Milliyetçi Şiir               Yeni milliyetçi bir şiir tarzı, çağın üslûbuna yeni havalar, mecazlar katarak, 1950'...
Kalpaklılar               İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında, Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı...

Test Çöz