Modernizmi Esas Alan Romanlar

Nazlı Eray Nazlı ERAY (1945...)Ankara'da doğdu.. Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Türkiye İş Bankası Dışişleri...
Latife Tekin Latife Tekin (1957…) 1957'de Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karacahevenk köyünde doğdu....
Vüs'at Bener VÜS’AT O. BENER (1922-2005)      Tam adı, Vüs'at Orhan Bener. 1922'de Samsun’da doğdu. İlk...
Nezihe Meriç NEZİHE MERİÇ (1925-2009)            1925 yılında Gemlik'te doğdu. İstanbul Üniversitesi...
Oğuz Atay Oğuz ATAY(1934-1977)           12 Ekim 1934'te Kastamonu İnebolu'da doğdu. 13 Aralık 1977'de...
Rasim Özdenören RASİM ÖZDENÖREN (1940- )       Bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, nesil çatışmasını,...
Orhan Pamuk ORHAN PAMUK (1952- )        Modern ve postmodern anlatım tekniklerinden yararlanmış bir...
Postmodernizm Postmodernizm Arnold Toynbee Bir Tarih İncelemesi adlı eserinde modern dönemin I. Dünya Savaşı'...
Bilinç Akışı “BİLİNÇ AKIMI” TEKNİĞİ(BİLİNÇ AKIŞI)          Bir karakterin aklından geçen çeşitli duygu...
Modernizm       MODERNİZM        XIX. yüzyılda Batı’da Aydınlanma Dönemi’yle gelişen, pozitivizme...
Yusuf Atılgan YUSUF ATILGAN (1921-1989)         27 Haziran 1921'de Manisa'da doğdu. 9 Ekim 1989'da...
Adalet AĞAOĞLU ADALET AĞAOĞLU (1929- )       1951-1970 yılları arasında TRT’de çeşitli görevlerde bulundu...
Fürüzan FÜRUZAN (1935- )        İlk eseri “Parasız Yatılı” ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı...
Bilge KARASU Bilge Karasu (1930-1995)        Felefeci, öykücü, roman yazarı ve çevirmendir.. Bireyin iç...
Büyülü Gerçekçilik Büyülü gerçekçilik kavramı ile değerlendirilen romanlarda, gerçekçi bir dünya, gerçekçi...

Test Çöz